Choose a country to display content that is specific to your geographical location.
Nederland /
Dutch
Résultats
  • Smartbikes
  Nederland /
  Dutch
  Retour
  Smartbikes

  Angell

  Perfect voor elke gelegenheid.

  Angell /S

  Gewoon super.

  PRIVACYBELEID

  ANGELL.BIKE

  ZEBRA verzamelt persoonlijke gegevens met betrekking tot elke persoon die de ANGELL.BIKE-website raadpleegt of gebruikt en / of de applicatie met dezelfde naam en / of door een van onze producten te bestellen. Mogelijk wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens mee te delen, met name wanneer u in contact staat met ZEBRA, wanneer u een account op de Website aanmaakt, wanneer u een product bestelt, wanneer u op de Website surft of wanneer u een dienst gebruikt.

  We kunnen deze persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. ZEBRA kan het ook associëren met andere informatie om hun producten, diensten, inhoud en advertenties aan te bieden en te verbeteren. U bent niet verplicht om ons de persoonsgegevens te verstrekken die we vragen. Als u er echter voor kiest om dit niet te doen, kunnen we u niet altijd onze producten en diensten leveren of uw vragen beantwoorden.

  De soorten persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen en de manier waarop we ze kunnen gebruiken, zijn de volgende:

  I - VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

  A - DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

  Wanneer u onze services gebruikt, verzamelen we de volgende soorten informatie:

  1 - INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

  1.ANGELL Account Informatie

  Wanneer u een account aanmaakt, een product koopt, onze applicatie downloadt en / of software bijwerkt, inlogt op onze diensten of contact met ons opneemt, ook via sociale netwerken, kunnen we verschillende informatie verzamelen, zoals uw naam, uw postadres, uw telefoon nummer, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw lengte, uw gewicht, uw contactvoorkeuren, de inloggegevens van uw apparaat, uw IP-adres, uw locatiegegevens en uw profielgegevens wanneer u contact met ons opneemt via sociale netwerken.

  2.Informatie met betrekking tot kaartbetalingen

  Als u een Angell-product op onze website koopt, geeft u uw betalingsgegevens op, d.w.z. uw naam, uw debet- of creditcardnummer, de vervaldatum van uw kaart, de kaartbeveiligingscode en het aflever- / factuuradres.

  De betalingsinformatie wordt niet verwerkt of bewaard op onze servers. Niettemin kunnen derde betalingsinstanties deze informatie bewaren in overeenstemming met hun eigen privacybeleid en voorwaarden.

  We bewaren uw afleveradres om uw bestelling te verzenden.

  2 - DE INFORMATIE DIE WE ONTVANGEN WANNEER U ONZE DIENSTEN GEBRUIKT

  1. Informatie met betrekking tot de Angell-fiets.

  Uw Angell-fiets verzamelt gegevens zoals het aantal kilometers dat u aflegt, de afgelegde afstand en uw locatie. Wanneer uw apparaat synchroniseert met onze applicatie, worden de gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, overgedragen van uw apparaat naar onze servers.

  2.Informatie met betrekking tot geotracking

  De geotrackingservices en de services die functies bevatten die nauwkeurige geotrackinggegevens gebruiken, met name de geografische locatie in realtime, inclusief gps-signalen, apparaatsensoren, Bluetooth, uw IP-adres, wifi-toegangspunten en het doorgeven van mobiele telefoons masten. We verzamelen dit soort gegevens als u ons toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw locatie. Als u ons de toegang tot uw geotracking weigert, kunt u bepaalde functies van onze applicatie, zoals het meten van de afgelegde afstand, de afgelegde route en de navigatiedienst, niet gebruiken. Wanneer u toegang geeft tot uw geolocatiegegevens, worden deze op de achtergrond gebruikt zodat u uw fiets in de navigatiemodus kunt gebruiken.

  3.Informatie met betrekking tot het gebruik van producten en diensten

  Wanneer u onze services opent of gebruikt, ontvangen we bepaalde gebruiksgegevens. Dit omvat informatie met betrekking tot uw interacties met de services. Wanneer u bijvoorbeeld bepaalde inhoud raadpleegt, zoekt u naar bepaalde inhoud, wanneer u uw account aanmaakt, wanneer u inlogt op uw account, wanneer u uw Angell-fiets koppelt aan uw account of de applicatie, of wanneer u een applicatie opent op uw Angell. product en u communiceert ermee. We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw aankoopgeschiedenis, uw productretouren en uw correspondentie met ons.

  We kunnen daarom uw e-mailadres, uw mobiele telefoonnummer en het type smartphone dat u gebruikt, verzamelen.

  We verzamelen ook gegevens over de apparaten en computers die u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten, met name de IP-adressen, de internetprovider, het type browser, de taal, het besturingssysteem, de hardware-instelling, het type software-instelling, informatie over het apparaat of de computer (inclusief de aanmeldingsgegevens van de applicatie, de referentiewebpagina, de bezochte pagina's en cookie-informatie.

  Door onze applicatie te gebruiken, kunnen we gegevens verzamelen met betrekking tot uw geografische locatie, uw gebruiksduur, uw trapfrequentie en uw navigatie.

  Als je dit vooraf hebt afgesproken, kan het zijn dat je van ZEBRA meldingen ontvangt over je fiets, die je kunt deactiveren in de instellingen van de applicatie op je smartphone.

  4.Informatie ontvangen van derden

  Als u uw account voor onze diensten koppelt aan een ander account dat u bij een andere dienst hebt om uitwisselingen in twee richtingen uit te voeren, is het mogelijk dat we informatie van deze andere dienst ontvangen, met name uw profiel en aanmeldingsgegevens, evenals eventuele andere informatie waarvoor u de openbaarmaking heeft geautoriseerd.

  U kunt er ook voor kiezen om ons toestemming te geven om toegang te krijgen tot uw activiteits- en lichaamsbewegingsgegevens van een andere dienst. U kunt het delen van informatie van deze andere service beëindigen door de functie te deactiveren in het gedeelte "Toepassingen" van de Angell-applicatie.

  We kunnen samenwerken met derden, zoals verzekeringsmaatschappijen, klantenservice- en reparatiebedrijven, enz. Die diensten aanbieden met betrekking tot het Angell-product. In dit geval kunnen we hen uw naam, e-mailadres of soortgelijke informatie (zoals een telefoonnummer of een abonnee-ID) verstrekken zodat u toegang heeft tot hun diensten.

  II - GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Doel: De verzamelde gegevens zijn bestemd voor gebruik door ZEBRA en bedrijven van de Groep waartoe ze behoren. Het is noodzakelijk voor de optimale werking van de Angell-fiets, en met name de levering van de volgende diensten die in de applicatie zijn inbegrepen, zonder dat deze lijst uitputtend is: navigatie, beveiliging (valdetector, antidiefstalsysteem, vergrendelingssysteem) en prestatiehulp. 

  We mogen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid met uw toestemming, en, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de uitvoering van het contract waarop u bent geabonneerd, de bescherming van uw vitale belangen. en / of het uitvoeren van een missie van algemeen belang.

  Het is mogelijk dat we deze gegevens aan derden moeten bekendmaken binnen de voorwaarden die in dit privacybeleid worden bepaald, in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en de wet op informatietechnologie en burgerlijke vrijheden.

  Als u vragen heeft over deze rechtsgrondslag, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming, de heer Jérôme PUJOL op het volgende adres pujol@pujolavocats.com of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de heer Jérôme PUJOL, 3 Avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Parijs, Frankrijk.

  We gebruiken de gegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

  A - OM DIENSTEN TE VERLENEN

  Het gebruik van de verzamelde persoonlijke gegevens stelt ons in staat om de klant diensten te verlenen en de algemene verkoopvoorwaarden te respecteren die ons met u verbinden.

  De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt op de Angell-website om een fiets of Angell-accessoires te bestellen, worden verzameld door onze interne diensten en zijn onderworpen aan IT-verwerking door die diensten, bedoeld voor de verwerking van uw bestelling, het beheer van uw bestelling, de verzending van uw bestelling, het opmaken van facturen en het personaliseren van de communicatie, met name door middel van de informatiebrieven of e-mails als u hiermee akkoord bent gegaan.

  Bepaalde technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld door de website (inclusief uw IP-adres, internetprovider, hardware-instelling, software-instelling en het browsertype en de taal) voor statistische doeleinden.

  De informatie die u verstrekt door het downloaden en gebruiken van de Angell-applicatie wordt gebruikt om:

  • u naar uw bestemming leiden en u een zo soepel mogelijke reis bezorgen
  • u helpen uw tijds- en prestatiedoelstellingen te bereiken, en u in staat te stellen uw fysieke activiteit te volgen
  • zorg voor de veiligheid van uw fiets, vergrendel uw fiets automatisch wanneer u ervan weggaat en om u op de hoogte te brengen van een verandering in de positie van uw fiets.

   B - OM JE TE INFORMEREN

  De verzamelde persoonsgegevens zijn bedoeld om u te informeren over onze producten en diensten die u mogelijk interesseren in de vorm van een nieuwsbrief. Indien u niet wenst te worden opgenomen op deze distributielijst, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken door te klikken op de "uitschrijven" link onderaan de pagina van de nieuwsbrieven.

  De verzamelde persoonlijke gegevens zijn bedoeld om op u te kunnen reageren wanneer u contact met ons opneemt

  De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over de gekochte producten, software-updates en wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden en ons gegevensprivacybeleid. Aangezien de overdracht van deze informatie belangrijk is en wettelijk is voorzien, kunt u er geen bezwaar tegen hebben deze informatie te ontvangen.

  C - OM ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN TE ONTWIKKELEN EN TE PERSONALISEREN

  De verzamelde persoonlijke gegevens zijn ook bedoeld om onze producten, diensten en inhoud te verbeteren.

  Informatie zoals uw lengte, uw gewicht, uw geslacht en uw leeftijd stellen ons bijvoorbeeld in staat om de precisie van de elektrische ondersteuning van uw Angell-fiets te verbeteren.

  Er worden ook gegevens verzameld om de website te personaliseren met betrekking tot uw genoteerde voorkeuren en om uw ervaring op de website te verbeteren.

  De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor interne doeleinden, bijvoorbeeld voor audits, tests, gegevensanalyse en onderzoek met het oog op het verbeteren van producten, diensten en communicatie met de klanten van Angell.

  Als u deelneemt aan een prijstrekking, een wedstrijd of een soortgelijk promotie-evenement, kan de informatie die u communiceert in het kader van het beheer van deze programma's worden verzameld en gebruikt.

  D - OM DE VEILIGHEID VAN ONZE DIENSTEN TE BEVORDEREN

  De verzamelde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de veiligheid en beveiliging van onze diensten, onze klanten en van derden.

  Persoonsgegevens worden verzameld met het oog op verliespreventie en fraudebestrijding naar aanleiding van een online transactie op de website. Het gebruik van persoonsgegevens voor de doeleinden van fraudebestrijding is beperkt tot strikt noodzakelijke gegevens in het kader van onze geschatte gerechtvaardigde belangen om de klant en de diensten te beschermen.

  De verzamelde persoonlijke gegevens, met name uw geboortedatum, kunnen worden gebruikt om uw identiteit te verifiëren,

  We kunnen gegevens over u ontvangen via derden, als deze personen hun inhoud met u delen via Angell-producten. We kunnen de informatie die u ons verstrekt ook verifiëren wanneer u een Angell-account bij een derde partij aanmaakt, voor veiligheids- en fraudepreventiedoeleinden.

  ZEBRA gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën voor de hierboven beschreven doeleinden. Voor meer informatie klik hier.

  III - BEKENDMAKING AAN DERDEN

  We verkopen, verhandelen of lenen de genoemde persoonsgegevens van onze klanten niet aan derden. De verzamelde persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven in de beperkte omstandigheden die hieronder worden uiteengezet.

  A - DIENSTVERLENERS

  Wij delen persoonsgegevens alleen met gelieerde bedrijven, dienstverleners en andere partners die diensten verlenen zoals het verwerken van informatie, het uitvoeren van klantorders, het leveren van producten, het beheren en ontwikkelen van klantgegevens, het leveren van klantendiensten, klantenservice en om onze producten en diensten te verbeteren. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. Ze kunnen zich bevinden in elk land waar ZEBRA activiteiten ontplooit.

  B - OM JURIDISCHE REDENEN OF OM SCHADE TE VOORKOMEN

  We kunnen, op grond van de wet, een regeling, in het kader van een gerechtelijke procedure, een geschil en een aanvraag van de openbare autoriteiten van uw land van verblijf of een ander land, uw persoonsgegevens vrijgeven. We kunnen ook informatie over u vrijgeven als we van mening zijn dat deze openbaarmaking noodzakelijk of passend is voor doeleinden met betrekking tot nationale veiligheid, de toepassing van een wet of een ander onderwerp van algemeen belang, evenals de strijd tegen illegale activiteiten, fraude of misbruik.

  De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen, maar alleen als dit wettelijk gerechtvaardigd is en we van mening zijn dat deze openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de naleving van onze algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden te waarborgen.

  C - VOORINFORMATIE VOOR DE COMMUNICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS IN GEVAL VAN EEN HERSTRUCTURERING, FUSIE OF VERKOOP

  Bovendien verbinden wij ons ertoe om bij een herstructureringsoperatie, fusie of verkoop de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen en u te informeren of deze gegevens onderworpen moeten zijn aan nieuwe privacyregels.

  D -GEGEVENSAGGREGATIE

  We kunnen persoonlijke en niet-persoonlijke informatie die is samengevoegd of geanonimiseerd op een zodanige manier publiceren, openbaar maken en gebruiken dat ze door hun combinatie niet kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren. Hiervoor kunnen we de informatie met betrekking tot al onze andere gebruikers en ANGELL-accounts samenvoegen met persoonlijke gegevens die over de gebruiker beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld in openbare rapporten over lichaamsbeweging en lichaamsbeweging, met partners die een contract met ons hebben gesloten, voor sector- en marktanalysedoeleinden, demografische profilering, promotie- en reclamedoeleinden en andere commerciële doeleinden.

  IV - BEWARING EN INTEGRITEIT VAN GEGEVENS

  A - BEWARINGSTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

  Er worden middelen voor het opschonen van gegevens geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens effectief worden verwijderd zodra de periode voor het bewaren of archiveren van gegevens die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, is verstreken.

  Er worden middelen voor het opschonen van gegevens geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens effectief worden verwijderd zodra u uw account verwijdert. U heeft de mogelijkheid om uw account op elk moment op de website te verwijderen, evenals door de applicatie van uw smartphone te verwijderen.

  Onafhankelijk van de mogelijkheid om uw account te verwijderen en in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, gegevensbestanden en burgerlijke vrijheden, hebt u het recht om uw gegevens te verwijderen, die u op elk moment kunt uitoefenen door contact op te nemen met de heer Jérôme PUJOL op het volgende adres pujol@pujolavocats.com of door aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de heer Jérôme PUJOL, Avenue Franklin Delano Roosevelt 3, 75008 Parijs, Frankrijk.

  Om veiligheidsredenen wordt uw account gedeactiveerd als u zich gedurende drie jaar niet aanmeldt op de website of de applicatie.

  B - BEWARINGSTERMIJN VOOR GEANONYMISEERDE GEGEVENS BUITEN DE CONTRACTUELE RELATIE EN NA DE VERWIJDERING OP DE REKENING

  We bewaren persoonlijke gegevens voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Na deze duur worden de gegevens geanonimiseerd en bewaard voor zowel statistische als sector- en marktanalysedoeleinden.

  C - INTEGRITEIT VAN PERSOONSGEGEVENS

  We garanderen ook dat we de juistheid, de regelmatige updates en de integriteit van uw persoonlijke gegevens zullen bewaren. U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment op de volgende manier bijwerken, op de website in de sectie "mijn account" en op de applicatie in de sectie "profiel".

  V – DATAVEILIGHEID

  A - VEILIGHEIDS MAATREGELEN

  Voor ons is de veiligheid van uw persoonsgegevens een prioriteit.

  We verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een passend beveiligingsniveau te garanderen met betrekking tot de risico's van onbedoelde, onbevoegde of illegale toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of zelfs de vernietiging van uw persoonlijke gegevens.

  We hebben een procedure en passende maatregelen geïmplementeerd om elk frauduleus gebruik van bankgegevens om een bestelling op de Website te plaatsen, te voorkomen. We hebben de beveiliging van deze transacties toevertrouwd aan Axepta binnen de BNP Paribas-groep, om alle gevoelige gegevens die verband houden met betaalmethoden zo effectief mogelijk te beschermen.

  B - KENNISGEVING IN GEVAL VAN EEN INCIDENT

  In het geval dat we ons bewust worden van een illegale toegang tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze serviceproviders, of van een ongeoorloofde toegang die resulteert in het concretiseren van de hierboven geïdentificeerde risico's, verbinden we ons ertoe u hiervan op de hoogte te stellen. het incident zo snel mogelijk onderzoeken, de oorzaken van het incident onderzoeken en u hiervan op de hoogte stellen, en de nodige maatregelen nemen binnen de grenzen van wat redelijk is om de negatieve effecten en vooroordelen die uit het incident kunnen voortvloeien, tot een minimum te beperken.

  De eerder gedefinieerde toezeggingen met betrekking tot de melding bij een veiligheidsincident kunnen in geen geval worden beschouwd als enige erkenning van schuld of verantwoordelijkheid met betrekking tot het optreden van het incident in kwestie.

  VI – WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

  We zullen u op de hoogte brengen voordat u wijzigingen aanbrengt in dit privacybeleid en u in staat stellen het gewijzigde beleid te raadplegen voordat u beslist of u onze diensten wilt blijven gebruiken.

  In het geval van een substantiële wijziging, wordt er een melding weergegeven op onze website, evenals op de applicatie, vergezeld van het bijgewerkte privacybeleid.

  VII - UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  A - TOEGANG TOT GEGEVENS

  U kunt uw persoonlijke gegevens raadplegen op de website op de "mijn account" pagina, of op de applicatie in de "mijn profiel" sectie.

  B - WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS

  U kunt ons helpen ervoor te zorgen dat uw informatie en voorkeuren correct, volledig en up-to-date zijn door in te loggen op de website op de "mijn account" -pagina of op de applicatie in de "mijn profiel" -sectie.

  U kunt uw gegevens verwijderen door uw account op de website te verwijderen en / of door de applicatie van uw smartphone te verwijderen, tenzij we verplicht zijn om deze te bewaren op grond van de wet uiteengezet in de sectie met betrekking tot de openbaarmaking van uw gegevens.

  Houd er rekening mee dat als u uw gegevens verwijdert, we u niet langer als Angell-klant kunnen identificeren en dat we de monitoring van uw fiets, het onderhoud en de updates ervan niet kunnen garanderen.

  Als u ervoor kiest uw account te verwijderen, wordt de meeste van uw gegevens binnen 30 dagen verwijderd, maar het verwijderen van al uw gegevens kan tot 90 dagen duren.

  We kunnen bezwaar maken tegen de verwijdering van uw gegevens in de volgende omstandigheden: de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om een ​​wettelijke verplichting na te leven die de verwerking vereist die is voorzien door de EU-wetgeving en de wetgeving van de lidstaat om waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen, of om een ​​missie van algemeen belang uit te voeren op het gebied van volksgezondheid, voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden of voor de erkenning, uitoefening of verdediging van rechten vóór de rechtbanken.

  Als u in bepaalde landen woont, heeft u mogelijk een aantal wettelijke rechten met betrekking tot uw informatie, rechten die u kunt uitoefenen via de instellingen van uw account.

  C - BEZWAAR TEGEN HET GEBRUIK VAN GEGEVENS

  Op de "voorkeuren" -pagina van de Angell-applicatie kunt u ons gebruik van gegevens en de meldingen die we u kunnen sturen beheren.

  In het gedeelte "Toepassingen" kunt u ook de toegang intrekken van toepassingen van derden die u eerder aan uw account had gekoppeld.

  U kunt ook de Angell-applicatie gebruiken om uw apparaat op elk gewenst moment van uw account te ontkoppelen door op "uitloggen" te klikken.

  D – RECHT OP DE DRAAGBAARHEID VAN UW GEGEVENS

  Als u hebt besloten om ons toestemming te geven om toegang te krijgen tot uw gegevens die afkomstig zijn van een andere dienst, kunnen we informatie ontvangen van deze andere dienst, met name uw profiel- en aanmeldingsgegevens, evenals alle andere informatie waarvoor u de openbaarmaking hebt geautoriseerd. U kunt het delen van informatie van deze andere service beëindigen door onze toegang voor deze andere service in te trekken door de toegang tot deze andere services te verwijderen in het gedeelte "Toepassingen" van uw Angell-applicatie.

  In overeenstemming met artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u het recht om uw gegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder waar dit technisch mogelijk is door contact op te nemen met de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens op het hierboven vermelde adres.

  VIII – HOE U CONTACT MET ONS OPNEMEN OF VRAGEN STELT

  Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, de heer Jérôme PUJOL, op het volgende adres pujol@pujolavocats.com of per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de heer Jérôme PUJOL, 3 Avenue Franklin Delan Roosevelt, 75008 Parijs, Frankrijk.

  U kunt ook een claim indienen bij de Nationale Commissie voor informatietechnologie en burgerlijke vrijheden [CNIL]

  Op elk verzoek om substantiële communicatie wordt, indien mogelijk, binnen 10 dagen gereageerd. Dit kan een antwoord zijn op een vraag, een eventueel verzoek om substantiële informatie of een melding dat de afhandeling van de vraag meer tijd vergt.

  Bijstand

  Neem contact met ons op, wij zoeken de dichtstbijzijnde reparatieoplossing voor u!

  Betalingsmogelijkheden

  Mogelijkheid tot betaling tot 12 termijnen gratis.

  Verzekering

  Ontdek onze schade- en diefstalverzekering voor 9,90 € / maand